Byggjocke
Hem Om
Byggjocke
Vad kostar det? Kontakta
oss

Vad kan Byggjocke hjälpa dig med?

 Alla slags byggprojekt, större eller mindre – you name it, we do it!
 Vanliga byggrenoveringar, ombyggnationer, nybyggnationer.
 Altaner - från planering till sista skruven.
 Spackling och målning.
 Omålning av fasad och panelbyten.
 Totalrenoveringar av hela fastigheter, från grunden till vinden.

Vad frågar Byggjocke när du tar kontakt för en offert:
 Vad ska göras?
 Vill du utnyttja Byggjockes nätverk av kvalitativa leverantörer med bra priser,
    eller vill du själv stå för inköp av materialet?
 Vilka mått har arbetet, såsom exempelvis golvyta, höjd osv.

Vad som händer efter du har tagit kontakt med oss:
 Byggjocke ställer en första diagnos över telefon eller mail, bland annat med hjälp
    av frågorna ovan.
 Vi bokar tillsammans in en tid som passar dig för ett besök.
 Byggjocke kommer över och kollar på det du behöver få åtgärdat.
 Byggjocke återvänder till sitt högkvarter och räknar ut tidsåtgång och material osv.
 Några dagar efter ditt besök återkommer Byggjocke med en offert.
 Lugn, du har tid på dig att bestämma dig eller vänta in den 25:e, offerten är giltig
    i 30 dagar från utskriftsdatum.

Kontakta oss gärna för en offert!