Byggjocke
Hem Om
Byggjocke
Vad kostar det? Kontakta
oss

Rotavdrag

Nytt rotavdrag 2009 gör att du kan få 50% rabatt på din hantverkare, installatörer, målare golvläggare, rörläggare eller plattsättare!

Den 1:a juli 2009 är ett datum som har stor betydelse när det gäller Rotavdrag. 1:a juli är nämligen den dag då din hantverkare eller installatör kommer att kunna ge dig skatterabatten direkt vid fakturatillfället. Det är viktigt att du själv vet hur mycket "rotavdrag" som du har spenderat för att slippa obehagliga eftertaxeringar. Det måste dessutom finnas något att kvitta mot, d.v.s. att om du inte betalar skatt i Sverige eller betalar så låg skatt så att "rotavdraget" överstiger skatten får man problem, eller rättare sagt man får inte utnyttja sitt rotavdrag.

Vilka kostnader är avdragsgilla för ROT-avdrag?

Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätt. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som innehavaren av en bostadsrätt själv svarar för enligt bostadsrättslagen.

Vad som omfattas beror i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROTavdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Fakturan från hantverkaren eller installatören måste alltså specificeras där det klart och tydligt framgår vad som är arbetskostnader och vad som inte är arbetskostnader.

Läs mer på Skatteverkets hemsida